Vynášanie zeleného odpadu / Zöld hulladék kihordása

Zelený odpad môžete vynášať od zajtra 11.07.2020 každú sobotu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod.

za hrádzu vedľa vyčisteného pozemku , kde to bude riadiť zamestnanec obecného úradu.

 

Zöld hulladék kihordható holnaptól 2020.07.11. minden szombaton 9 órától 12 óráig a megtisztított telek mellé,

ahol a község alkalmazottja fogja irányítani.

Nové opatrenia ÚVZ 5454 a 5455 z 03.07.2020, usmernenie_leták

Opatr_UVZ_domaca_izolacia_riz_kraj_5455 od 06072020 7_ruší 4739

Opatr_UVZ_zmena_prevadzky_a_hrom_pod_ 5454 z 03072020_mení 5274

Zmeny_rúška_hrom_poduj_príchod zo zahraničia_prír_umel_kúpaliská 27_28 týždeň

OZNAM

Oznam – zelený odpad / Értesítés – zöld hulladék

Oznamujeme občanom, že zelený odpad je zakázaný vynášať za hrádzu.

Toto miesto bude monitorované kamerovým systémom.

Občania tento odpad budú môcť vynášať na určené miesto od 11. júla 2020

každú  sobotu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod..

O mieste, ktoré bude určené na vynášanie zeleného odpadu, Vás budeme ešte informovať.

 

Értesítjük a lakosságot, hogy a zöld hulladékot tilos kihordani a töltés mellé.

A töltés kamerával lesz megfigyelve.

Július 11-től minden szombaton 9:00 órától 12:00 óráig a zöld hulladék kihordható

lesz egy kijelölt helyre.

A kijelölt helyről időben informáljuk  Önöket.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 23.07.2020 a 24.07.2020

Prerušenie elektriny 23.07.2020 od 8,00 do11,00 hod.

Prerušenie elektriny 23.07.2020 od 11,30 do 14,00 hod.

Prerušenie elektriny 24.07.2020 od 08,00 do 11,00 hod.

Prerušenie elektriny 24.07.2020 od 11,30 do 14,00 hod.

Aktuálne usmernenia a odporúčania UVZ SR platné od 20.6. 2020

zmeny od 20 júna 2020

Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Ochrana klientov ZSS po I vlne pandemie_16062020_OE_3449_99812

19_06 opatrenia_prevadzky_a_HP_OLP_5091 platí od 20 juna_ruší 4738

19_06_opatrenia_ruska_stredne_skoly OLP_5090_platí od 20 juna od 6 hod_ruší 4825

OLP_5089 platne od 20_06_2020 od 6 hod_Opatrenie_k_hraniciam_dopln_bezpec_statov_do_prilohy_19062020

Usmernenie_catering_COVID19_aktualizovane_jun4246_2_2020

Aktuálne usmernenia a odporúčania UVZ SR od 10 až 12 júna 2020

ÚVZ SR_z 11 06

Odporúčanie UVZ soby po prekonanej infekcii_OE_4871 z 11 júna

Usmernenie školských stravovacích zariadení_SOPZŠČ_4317_98672 z 11 júna_ruší 4317_94825

Usmernenie zariadenia pre deti do 3r. SOPZŠČ_4317_98561 z 12_06_2020