Informácia o výsledku a postupe vyhodnotenia verejnej súťaže

Ekologické vykurovanie a príprava teplej vody v objekte jednotriednej materskej školy a

základnej školy.

Prílohy:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky

Projekt: “Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti/ Gyalogos- és kerékpáros híd Doborgaz – Dunakiliti”

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MAĎARSKÁ REPUBLIKA –SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013

 

Názov projektu: “Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti/ Gyalogos- és kerékpáros híd Doborgaz – Dunakiliti”

Predmetom projektu je príprava štúdií a plánov, konkrétne štúdie uskutočniteľnosti a projektovej dokumentácie výstavby pešieho a cyklistického mostu medzi  obcami Dobrohošť (SR) a Dunakiliti (HU), spájajúceho prihraničné územie Žitného Ostrova (SR) a Szigetkozu (HU).

stiahnuť dokument