Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do EUP

Informácie pre voliča SK

Informácie pre voliča HU

Informácie pre voliča AJ

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

Zverejnenie e-mail. adresy o vydanie hlas.preukazu

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – Budova základnej školy

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tlačivo cenovej ponuky – fyzická osoba

Tlačivo cenovej ponuky – fyzická osoba-podnikateľ

Tlačivo cenovej ponuky – právnická osoba