Uzatvorenie budovy OÚ DS pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 11.03.2020 od 12:00 do 13.03.2020 do 16:00 bude budova Okresného úradu Dunajská Streda pre verejnosť uzavretá .

Prosíme klientov, aby zvolili iné  formy komunikácie – elektronicky, telefonicky, poštový styk.

Po zhodnotení aktuálnej situácie Vás o ďalšom postupe budeme v pondelok 16.03.2020 informovať.

Kontakty nájdete aj na www.minv.sk – okresné úrady – Trnavský kraj – Dunajská Streda.

 

ÉRTESÍTÉS !!!

 

Értesítjük a nyilvánosságot, hogy a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal épülete  2020. 03.11.  12:00 órától   2020.03.13.  16:00  óráig a nyilvánosság számára zárva tart.

Kérjük  ügyfeleinket, hogy a hivatal felé a kommunikáció más formáját használja  – elektronikus, telefonos  vagy  postai út.

Az  aktuális  helyzet  értékelése  után  a  további   eljárásról 

2020.03.16.-án tájékoztatjuk a nyilvánosságot. 

Elérhetőség:  www.minv.sk –– okresné úrady – Trnavský kraj – Dunajská Streda.

Usmernenia a vyhlášky ohľadom “koronavírusu”

Rozhodnutie verejná vyhláška HH SR

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

,,Informačný materiál – koronavírus“

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Informácie o podmienkach hlasovania poštou

Vzor žiadosti o voľbu poštou-NR SR 2020

Zverejnenie e-mailovej adresy

rozhodnutie o vyhlásení volieb

informácie pre voliča – SJ

informácie pre voliča – MJ

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

zverejnenie e-mail. adresy o vydanie hlas.preukazu