Tlaθ aktuαlneho okna Kniha dodαvateΎskύch faktϊr

 Filter: Suma  ϊhrady je vδθšν ako 1000

 Dαtum : 31.12.2011                                                                                                                                                      Obec Dobrohoš

                                                                                                                                                                             Strana : 1

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 Θνslo faktϊry   DodαvateΎ                                Dodαv. θνslo faktϊry        Celk. suma   Stav   IΘO          Druh dokladu      Zostαva   do   Zostαva   posla  Dαt.vyst.

                                                                                                                                          uhradi ban.          do ban.

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

         33      LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o                 8101025906                       1166.74 UCT    31396674     501                      1166.74           1166.74 04.03.2011

         44      ADAX s. r. o.                                272011                       3250.00 UCT    31409415     518                      3250.00           3250.00 16.03.2011

         65      ADAX s. r. o.                                662011                      12200.00 UCT    31409415     518                     12200.00          12200.00 11.05.2011

         66      Združenie podnikateΎov Gulαzsi              2011336                       4450.00 UCT    41111052     518                      4450.00           4450.00 10.05.2011

         68      LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o                 8101044861                       1203.60 UCT    31396674     518                      1203.60           1203.60 12.05.2011

        140      Obec Vojka nad Dunajom                       362011                       1049.07 UCT    00305812     518                      1049.07           1049.07 03.10.2011

        144      Viktor Kocsis, BKB-Centrum                  2011276                       9439.55 UCT    17731186     518                      9439.55           9439.55 13.10.2011

        146      Orange                                   5138951187                       6041.00 UCT    35697270     518                      6041.00           6041.00 10.10.2011

        148      Viktor Kocsis, BKB-Centrum                  2011272                     188791.00 UCT    17731186     511                    188791.00         188791.00 12.10.2011

        157      Vαradi Alexander                             022011                       1840.00 UCT    41395093     501                      1840.00           1840.00 30.10.2011

        168      KOVOTECH s.r.o.                               11127                       1928.00 UCT    31414877     501                      1928.00           1928.00 04.11.2011

        185      T-Com                                    5733043391                       1814.00 UCT    35763469     518                      1814.00           1814.00 03.12.2011

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 Celkom :                                                                                233172.96                                            233172.96         233172.96