Krátkodobé výpadky elektriny v obci Dobrohošť

Obec Dobrohošť od občanov obce dostala viacero druhov sťažností na krátkodobé výpadky elektriny v obci.

Dňa 24.11.2021 sme zaslali na internetovú adresu (e-mailová adresa: odberatel@zsdis.sk) Podnet na odstránenie nežiaduceho stavu-Krátkodobé výpadky elektriny v obci Dobrohošť

-monitorovanie nielen dlhodobých či plánovaných, ale aj krátkodobých (sekundových) výpadkov elektriny v obci.

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava -Odpoveď zo dňa 15.12.2021:

 

Dobrý deň,

 

v zmysle Vašej požiadavky si Vás dovoľujeme informovať, prerušenia dodávok elektrickej energie v obci Dobrohošť evidujeme ako poruchové stavy na VN linke č.199. Jedná sa o krátkodobé výpadky. Po prešetrení vzniknutej situácie našimi pracovníkmi sme zistili príčinu uvedených výpadkov (výpadky boli spôsobené náletom vtáčej zvery do našich vedení).

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke 0850 333 999 v pracovných dňoch v čase 7.00 h – 19.00 h.

 

S pozdravom

Západoslovenská distribučná, a. s.

Klaudia Tesárková
Reprezentant zákazníckych služieb
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
SK-816 47 Bratislava
www.zsdis.sk

Comments are closed.