Sčítanie obyvateľov 2021/Népszámlálás 2021

Od pondelka 15. februára štartuje elektronické samosčítanie obyvateľov Slovenskej republiky, ktoré potrvá do 31. marca. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. K dispozícii bude aj mobilná aplikácia. Prosíme obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Termín asistovaného sčítania sa v zmysle novely zákona posúva na obdobie od 1. apríla do 31. októbra 2021.

https://www.scitanie.sk/

Sčítanie_info_letak_SK

 

Hétfőtől, 2021. február 15-étől március 31-éig tart Szlovákiában az elektronikus népszámlálás. A lakosok az otthonuk kényelmében és biztonságában a www.nepszamlalas.sk egy  elektronikus űrlapot kitöltve regisztrálva csatlakozhatnak a népszámláláshoz. Mobil alkalmazás is elérhető lesz. Megkérjük lakosainkat segítsenek idősebb szeretteiknek is a népszámlálás során. A segítséggel történő népszámlálás időpontját a törvény szerint 2021.áprílis elseje és október 31. közé tolódik ki.

https://nepszamlalas.sk/

Sčítanie_info_letak_HU

 

Vtáčia chrípka !!!

Vážení občania z dôvodu výskytu vtáčej chrípky u hydiny v obci Dobrohošť Vám v prílohe dávame na vedomie opatrenia vydané RVPS v Dunajskej Strede,ktore musia vlastníci chovov hydiny a vtákov prijať bezodkladne. Na základe nariadenia RVPS v DS žiadame všetkých chovateľov na nahlásenie počtu hydiny a vtáctva  na obecný úrad mailom na obec@dobrohost.sk alebo telefonicky na č. 031/554 8162 v termíne do 10.02.2021.

Opatrenia !

map