Oznam – POŠTA PARTNER DOBROHOŠŤ

Oznam – POŠTA PARTNER DOBROHOŠŤ

Pošta Partner v Dobrohošti bude zatvorená od 06.04.2021 (utorok) do 09.04.2021 (piatok).

Poštové služby budú zabezpečené poštou Vojka nad Dunajom.

 

Értesítés – PARTNER POSTA DOBORGAZ

Partner posta Doborgazon (keddtől) 2021.04.06-tól (péntekig) 2021.04.10-ig zárva lesz.

A postai szolgáltatásokat a Vajkai posta biztosítja be.

Komunálny odpad 2021 + č.účtu obce na platenie poplatkov za komunálny odpad

č.účtu obce na platenie poplatkov za komunálny odpad:

Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Dunajská Streda

IBAN: SK03 5600 0000 0098 2374 4001

Do poznámky napísať: číslo domu, príp.chaty, meno a priezvisko poplatníka

 

120 L nádoba  –  65 eur

240 L nádoba – 130 eur

 

 

Poplatky a nálepky za komunálny odpad na rok 2021

A háztartási szemétkezelési díj fizetése 2021