Komunálny odpad 2021 + č.účtu obce na platenie poplatkov za komunálny odpad

č.účtu obce na platenie poplatkov za komunálny odpad:

Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Dunajská Streda

IBAN: SK03 5600 0000 0098 2374 4001

Do poznámky napísať: číslo domu, príp.chaty, meno a priezvisko poplatníka

 

120 L nádoba  –  65 eur

240 L nádoba – 130 eur

 

 

Poplatky a nálepky za komunálny odpad na rok 2021

A háztartási szemétkezelési díj fizetése 2021

Opatrenie ÚVZ SR z 10_týždňa 2021_uznesesenie vlády SR_zaradenie okresov do pásiem od 15_03_2021

aktualizované štandardné MOM 12_03_2021

ciastka_46_2021

ZZ_2021_99_20210315_137_2021 od 15_marca

Germicidne_ziarice_a_ozonove_generatory

Kompa – odstávka

KOMPA bude odstavená z prevádzky

Z dôvodu plánovanej údržby bude Kompa (Vojka nad Dunajom-Kyselica) odstavená z prevádzky dňa 17. marca 2021 (streda)  v čase od 05:00 hod. do 10:00 hod..

KOMP – nem fog közlekedni

Tervezett javítás miatt a komp (Vajka-Keszölcés) 2021.március 17-én (csütörtök)  05:00 órától 10:00 óráig nem fog közlekedni.

Vynášanie zeleného odpadu / Zöld hulladék kihordása

Zelený odpad môžete vynášať každú sobotu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod.

za hrádzu vedľa vyčisteného pozemku , kde to bude riadiť zamestnanec obecného úradu.

Zöld hulladékot  minden szombaton 9 órától 12 óráig ki lehet hordani a megtisztított telek mellé,

ahol a község alkalmazottja fogja irányítani.

Odčítanie elektromerov

Odčítanie stavu elektromerov v obci Dobrohošť

Od 04.marca 2021 sa bude vykonávať v obci odpočet stavu elektromerov.

Z dôvodu pandemickej situácie žiadame obyvateľov, ktorí majú elektromer neprístupný, aby stav elektromeru

napísali na papier a vyvesili na bránu.

 

Villanyóra állás leolvasás Doborgazon

2021 március 4.-től a községünkben villányórák állását fogják leolvasni.

A járványhelyzetre való tekintettel kérjük a lakosságot akiknél a villanyóra nem elérhető, akkor

az állását írják le a papírra és akasztják ki a kapura.