Voľby 2023

Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Dobrohošti-Voľby do NR SR 2023

Prenosná volebná schránka

Informácia pre voličov-hlasovací preukaz

Informácia pre voličov- voľba poštou

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

zákon o používaní jazyka národnostných menšín č. 184-1999 Z.z.

volebný zákon – účinný od 04.06.2023

rozhodnutie o vyhlásení volieb

nariadenie vlády č. 35-2003

informácie o podmienkach práva voliť – slovenský jazyk

informácie o podmienkach práva voliť – maďarský jazyk