Referendum 2023

REFERENDUM  21.01.2023 (sobota) / 2023.01.21. (szombat)

 

Hlasovacia miestnosť/Szavazóhelyiség: Kultúrny dom v Dobrohošti/Kultúrház  Doborgazon

 Hlasovacia miestnosť bude otvorená/A szavazóhelyiség nyitvatartása: 07:00 – 22:00

 

S otázkami o referende sa môžu občania obrátiť na informačné linky Ministerstva vnútra, až do

20.01.2023 sú k dispozícií denne od 07:30 do 15:30 hod.

V deň konania referenda (21.01.2023) budú k dispozícií od 07:00 do 22:00 hod.

Telefónne čísla: 02/48592317, 02/48592312

Viac informácií nájdete  na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

 

A népszavazással kapcsolatos kérdéseikkel a belügyminisztérium információs  vonalán informálódhatnak,

péntekig 2023.01.20.-ig naponta 07:30 -tól – 15:30 – ig.

A népszavazás napján 2023.01.21. pedig 07:00 órától – 22:00 óráig.

Elérhetőség: 02/48592317, 02/48592312.

Több információ a belügyminisztérium honlapján  is megtalálható.

 

Prenosná volebná schránka

Otazky_SK

Otazky_HU

Info SK

Info HU

Hlasovací preukaz – INFORMÁCIE

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

Voľba poštou – INFORMÁCIE

VZOR-Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Dobrohošť pre vykonanie referenda

rozhodnutie o vyhlásení referenda

Informácie pre voliča

Választási tájekoztató