Sčítanie 2021

Asistované sčítanie obyvateľov v Dobrohošti 2021/Asszisztált népszámlálás Doborgazon 2021

od 03.mája 2021 do 13. júna 2021/ 2021 május 3-tól 2021 június 13-ig

Sčitanie 2021 SK

Sčitanie 2021 HU

 

Od pondelka 15. februára štartuje elektronické samosčítanie obyvateľov Slovenskej republiky, ktoré potrvá do 31. marca. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. K dispozícii bude aj mobilná aplikácia. Prosíme obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Termín asistovaného sčítania sa v zmysle novely zákona posúva na obdobie od 1. apríla do 31. októbra 2021.

https://www.scitanie.sk/

Sčítanie_info_letak_SK

 

Hétfőtől, 2021. február 15-étől március 31-éig tart Szlovákiában az elektronikus népszámlálás. A lakosok az otthonuk kényelmében és biztonságában a www.nepszamlalas.sk egy  elektronikus űrlapot kitöltve regisztrálva csatlakozhatnak a népszámláláshoz. Mobil alkalmazás is elérhető lesz. Megkérjük lakosainkat segítsenek idősebb szeretteiknek is a népszámlálás során. A segítséggel történő népszámlálás időpontját a törvény szerint 2021.áprílis elseje és október 31. közé tolódik ki.

https://nepszamlalas.sk/

Sčítanie_info_letak_HU

SOB_08606_Faza_pocas_plagat_nemocnice_A3

SOB_08606_Faza_pocas_plagat_nemocnice_A3_press

Plagáty pre školy