Uzatvorenie budovy OÚ DS pre verejnosť

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 11.03.2020 od 12:00 do 13.03.2020 do 16:00 bude budova Okresného úradu Dunajská Streda pre verejnosť uzavretá .

Prosíme klientov, aby zvolili iné  formy komunikácie – elektronicky, telefonicky, poštový styk.

Po zhodnotení aktuálnej situácie Vás o ďalšom postupe budeme v pondelok 16.03.2020 informovať.

Kontakty nájdete aj na www.minv.sk – okresné úrady – Trnavský kraj – Dunajská Streda.

 

ÉRTESÍTÉS !!!

 

Értesítjük a nyilvánosságot, hogy a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal épülete  2020. 03.11.  12:00 órától   2020.03.13.  16:00  óráig a nyilvánosság számára zárva tart.

Kérjük  ügyfeleinket, hogy a hivatal felé a kommunikáció más formáját használja  – elektronikus, telefonos  vagy  postai út.

Az  aktuális  helyzet  értékelése  után  a  további   eljárásról 

2020.03.16.-án tájékoztatjuk a nyilvánosságot. 

Elérhetőség:  www.minv.sk –– okresné úrady – Trnavský kraj – Dunajská Streda.

Comments are closed.