Uzávierka cesty na SVD ČUNOVO dňa 25.5.2021 od 8:00 do 16:00 hod.

POZOR

Zmena dátumu o uzávierke cesty na SVD ČUNOVO, ktorá sa uskutoční dňa 25.5.2021 od 8:00 do 16:00.( viď príloha).

Pôvodný termín na ktorý bola uzávera plánovaná (18.5.2021) sa z dôvodu udalosti  vis maior  ruší.

uzavera oznam

UZAVERA_NAHLAD

Comments are closed.