Spojené voľby 2022

Spojené voľby 29.10.2022

Zvolení poslanci zastupiteľstva a voľba predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Výsledky volieb – Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Informácie o spôsobe hlasovania / Tájekoztató a szavazás módjáról

Špeciálne hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Hlasovanie voliča mimo volebnej miestnosti – Prenosná volebná schránka

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Dobrohošť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dobrohošti

Zoznam kandidátov do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Zoznam kandidátov na predsedu samosprávneho kraja

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Vymenovanie zapisovateľa – Spojené voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Önkormányzati választások

Voľby do samosprávnych krajov

Választások az önkormányzati régiók testületébe

rozhodnutie o vyhlásení volieb

volebný zákon – platný od 31.05.2022