Vtáčia chrípka !!!

Vážení občania z dôvodu výskytu vtáčej chrípky u hydiny v obci Dobrohošť Vám v prílohe dávame na vedomie opatrenia vydané RVPS v Dunajskej Strede,ktore musia vlastníci chovov hydiny a vtákov prijať bezodkladne. Na základe nariadenia RVPS v DS žiadame všetkých chovateľov na nahlásenie počtu hydiny a vtáctva  na obecný úrad mailom na obec@dobrohost.sk alebo telefonicky na č. 031/554 8162 v termíne do 10.02.2021.

Opatrenia !

map

Comments are closed.