Výstražné a usmerňujúce tabule, symboly a značky

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OHROZENIA ŽIVOTA, ZDRAVIA, BEZPEČNOSTI ALEBO MAJETKU OBČANOV

TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁROK ÉLETÉRE, EGÉSZSÉGÉRE, BIZTONSÁGÁRA VAGY TULAJDONÁRA

zobrazene grafiky

Comments are closed.