Kontakt

Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31
Telefón: 031/554 81 62, Fax: 031/553 03 91

IČO:  00305359, DIČ:  2021129935
kraj: Trnavský, okres: Dunajská Streda
kód obce: 501549
obec@dobrohost.sk, Starosta obce: Jozef Boráros, Zástupca starostu: Arpád  Papp