Očkovanie proti COVID-19

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v spolupráci s dunajskostredskou nemocnicou je možnosť uskutočniť

očkovanie občanov proti COVID-19 s jednodávkovou vakcínou od spoločnosti JOHNSON & JOHNSON v obci Dobrohošť.

 

KDE:   Kultúrny dom v Dobrohošti

KEDY: Pravdepodobne 29.10.2021 (piatok)O presnom termíne budú záujemci telefonicky informovaní

 

Občania, ktorí majú záujem o očkovanie od spoločnosti JOHNSON & JOHNSON sa môžu prihlásiť na obecný úrad

do 25.10.2021 (pondelok) do 15:00 hod., a to:

 

Pri nahlasovaní žiadame tieto údaje:

 • meno
 • adresa
 • rodné číslo
 • zdravotná poisťovňa
 • telefónny kontakt
 • e-mailová adresa (ak máte)

 

 

COVID-19 elleni oltás

 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a dunaszerdahelyi kórház munkatársai közreműködésével lehetőség

adódig  a lakosok COVID elleni oltására egydózisú JOHNSON & JOHNSON vakcínával.

 

HOL:  Doborgazi kultúrház

Mikor: Várhatóan 2021.10.29.-én (péntek)Az oltás pontos időpontjáról az érdeklődők telefonon lesznek informálva.

 

Azon személyek, akik szeretnék magukat beoltatni JOHNSON & JOHNSON vakcinával, kérjük szándékukat jelentsék

legkésőbb 2021.10.25.-ig (hétfő) 15:00 óráig a községi hivatalra:

 

Jelentkezésnél kérjük a szükséges adatokat:

 • név
 • cím
 • születési számat
 • egeszségügyi biztosítót
 • telefonszámot
 • e-mail címet (ha van)

Uznesenie vlády SR_nové vyhlášky ÚVZ SR_epidemická situácia Covid_19_materiály_40 týždeň 2021

vyhlaska 255_2021 vstup na územie SR_od 15_10_2021

vyhlaska 254_2021 hromadné podujatia od_11_10_2021

vyhlaska 253_2021 prevádzky_od 11_10_2021

vyhlaska 252_2021 karanténa _od 11_10_2021

uvz info k vyhl_252_253_254_255 0 od 11_10_2021

UV SR 574_2021 alert od 11_10_2021

TK_Covid_automat_a_epid_situacia_211007

rozcestnik_prevadzky_11-10-2021

rozcestnik_domaca_izolacia_a_karantena_11-10-2021

Dočasné zatvorenie pošty PARTNER Dobrohošť

Oznamujem občanom, že od 01.10.2021 (piatok) bude pošta PARTNER Dobrohošť zatvorená až do odvolania.

Výdaj oznámených zásielok bude na pošte vo Vojke.

 

Ideiglenesen zárva lesz a helyi posta

 

Értesítjük Önöket, hogy a helyi PARTNER posta 2021.október 1.-től (péntek) bizonytalan idejig zárva lesz.

Leveleket a vajkai postán lehet átvenni.

Kompa možné obmedzenie plavby

Na základe informácií o úrovni znižovania hladiny a obmedzení plavby v dňoch 27.9.-4.10.2021 Vás touto cestou informujeme, že prevádzka kompy Ostrava by nemala byť uvedeným znížením hladiny obmedzaná.

V prípade nutnosti obmedzenia plavby z dôvodu nepredpokladaných problémov Vás budeme o tejto skutočnosti okamžite informovať.

Dopravný úrad vydal v danom období výluku na plavbu s výnimkou kompy. Je preto možné, aby bola premávka zabezpečená s prihliadnutím na všetky bezpečnostné aspekty plavby.

Je však potrebné mať na vedomí, že k obmedzeniu môže prísť a prevádzka bude zabezpečená podľa uváženia prevádzkovateľa s prihliadnutím na možné riziká.

O prípadných obmedzeniach premávky bude prevádzkovateľ priamo informovať.

Stav vodomerov v domácnostiach

Oznamujeme občanom, že od 28.septembra 2021 do 30.septembra 2021 budú odčítavať stav vodomerov v domácnostiach.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2021. szeptember 28.-tól 2021.szeptember 30.-ig a vízórák állását fogják leolvasni a háztartásokban.

Pracovná ponuka – POŠTA PARTNER Dobrohošť

Pracovná ponuka – POŠTA PARTNER Dobrohošť

 

Obec Dobrohošť hľadá zamestnanca na POŠTU PARTNER v Dobrohošti na pozíciu vedúca pošty na 3 hodiny denne

s nástupom od 01.10.2021.

Viac informácií na tel.čísle: 0907 319 918

 

Munkalehetőség – PARTNER POSTA Doborgaz

 

Doborgaz község alkalmazottat keres a Doborgazi PARTNER POSTÁRA napi 3 órás munkaidőre 2021.10.01.-től.

Több információ a tel.számon: 0907 319 918