materiály koronavírus z 3 a 2_týždňa 2022_opatrenia platné od 19_01_2022 SARS-CoV-2 (variant Omikron)

vyhl_UVZ SR c_6 obmedzia prevádzok od 19_01_2022

vyhl_UVZ SR c_5 HP od 19_01_2022

vyh_UVZ SR c_4 OTP na pracoviskách od 19_01_2022

vyhl_UVZ SR c_3 prekrytie horných dýchacích ciest od 19_01_2022

UV SR c_29_z 12_01_2022 opatrenia proti SARS-CoV-2_variant Omikron od 19_01_2022

TS_vyhlasky_20220117_od 19_01_2022 chyba vyhl OTP

TK_Opatrenia_Omikron_a_Epidemiologicka_situacia_220112

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR_respirátory_HP_prevádzky_OTP na pracoviskách_od 19_01_2022

3_Vlastny material_návrh opatrení od 19_01_2022

2_Predkladacia sprava

ROZCESTNÍKY k novým vyhláškam ÚVZ SR z 3_týždňa 2022_platným od 19_01_2022 a ostatne aktuálne platné vyhlášky s rozcestníkmi

vyhlaska_309_2021 novela k 268_vstup na územie SK

vyhlaska_268_2021 vstup na územie SK

vyhlaska 252_2021 domáca izolácia_karanténa

prevadzky_20220119_obmedzenia prevádzok z web uvz 18_01_2022

OTP_zamestnanie_20220119_režim na pracovisku z web uvz 18_01_2022

HP_20220119_hromadné podujatia z web uvz 18_01_2022

HDC_20220119_prekrytie horných dýchacích ciest z web uvz 17_01_2022

0_omikron_hranice_23-12-2021_režim na hraniciach SK z web uvz 23_12_2021

0_izolacia_karantena_20211011_z web uvz 25_11_2021

materiály koronavírus z 1_2 týždňa 2022 a 52 týždňa 2021

1_Navrh uznesenia vlady

3_Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 variant Omikron

HP_20220112

info k vyhl_2_2022

prevadzky_20220107

TK_Opatrenia_Omikron_a_Epidemiologicka_situacia_220112

UV SR 1_2022 zo 07_01_2022

UV SR 2_2022 z 10_01_2022

UV SR 30_2022 z 12_01_2022

UV SR 794_2021 z 30_12_2021

vyhl_UVZ SR c_2_z 11_01_2022 hromadné podujatia

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bude k dispozícii 120 l nádoba hnedej farby,

ktorú nájdete vedľa kaplnky pri plote starej budovy bývalej základnej školy (budova vedľa obecného úradu).

 

Kuchynský odpad je potrebné triediť v domácnosti do ľubovoľnej nádoby bez sáčkov, tašiek a iných obalov,

následne takto zozbieraný odpad vysypať do 120 l hnedej nádoby s označeným logom kuchynský odpad.

 

!! Kuchynský odpad je potrebné do nádob vkladať bez sáčkov akéhokoľvek druhu!!

 

V prílohe nájdete rozpísaný zoznam kuchynského odpadu, ktoré patria do tejto hnedej nádoby.

 

!! Do kuchynského odpadu nepatrí !!:

plasty, kovy, papier, tetrapaky, použitý jedlý olej a tuky, tekuté odpady-polievky, omáčky, mlieko, voda, uhynuté zvieratá a extrementy, ohorky z cigariet..!!

 

bio03 bio02 bio01

novela_ vyhláška 312_materiály koronavírus z 51_52_týždňa

vyhlaska_312_2021

omikron_hranice_23-12-2021

prevadzky_a_podujatia_20220103

Informácia k novele vyhlášky 312 ÚVZ_reštaurácie 3_ január 2022

UV SR_novelizácia vyhlášok_epi sit_materiály koronavírus z 51_týždňa a súvisiace vyhlášky v platnosti skôr

vyhlaska_311_novela k obmedzeniam prevádzok od 23_12_2021

vyhlaska_312_prevádzky od 03_01_2022

vyhlaska_309_novela hranice od 23_12_2021

vyhlaska_310 novela k obmedzeniam HP od 23_12_2021

vyhlaska_307_HP od 17_12_2021

vyhlaska_306 prevádzky od 17_12_2021 a 25_12_2021

vyhlaska_268_hranice od 01_12_2021

UV SR 788_2021

TK_Epidemiologicka_situacia_211222

prevadzky_a_podujatia_17_12_2021

Informácia k novelám vyhlášok_prevádzky_HP_hranice

Krátkodobé výpadky elektriny v obci Dobrohošť

Obec Dobrohošť od občanov obce dostala viacero druhov sťažností na krátkodobé výpadky elektriny v obci.

Dňa 24.11.2021 sme zaslali na internetovú adresu (e-mailová adresa: odberatel@zsdis.sk) Podnet na odstránenie nežiaduceho stavu-Krátkodobé výpadky elektriny v obci Dobrohošť

-monitorovanie nielen dlhodobých či plánovaných, ale aj krátkodobých (sekundových) výpadkov elektriny v obci.

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava -Odpoveď zo dňa 15.12.2021:

 

Dobrý deň,

 

v zmysle Vašej požiadavky si Vás dovoľujeme informovať, prerušenia dodávok elektrickej energie v obci Dobrohošť evidujeme ako poruchové stavy na VN linke č.199. Jedná sa o krátkodobé výpadky. Po prešetrení vzniknutej situácie našimi pracovníkmi sme zistili príčinu uvedených výpadkov (výpadky boli spôsobené náletom vtáčej zvery do našich vedení).

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke 0850 333 999 v pracovných dňoch v čase 7.00 h – 19.00 h.

 

S pozdravom

Západoslovenská distribučná, a. s.

Klaudia Tesárková
Reprezentant zákazníckych služieb
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
SK-816 47 Bratislava
www.zsdis.sk

Odvoz komunálneho odpadu medzi sviatkami

Odvoz komunálneho odpadu

 

Oznamujem občanom, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční dňa 29.decembra 2021 (streda).

 

Háztartási kommunális hulladékszállitás

 

Értesítjük a lakosságot, hogy a háztartási hulladék elszállítása  2021. december 29.-én (szerda) lesz.