O obci

Obec sa rozprestiera medzi starým korytom Dunaja a jeho novovybudovaným umelým kanálom, cca 20 km južne od Bratislavy.


Prístup je možný po nových cestných komunikáciách od Bratislavy, smerom na hranicu s Maďarskom, zo smeru od Gabčíkova cez hrádzu hydroelektrárne, alebo preplavením sa kompou od Šamorína.

Prehradením koryta Dunaja a spustením vodného diela v roku 1992 sa život u nás a okolí veľmi nezmenil. Stali sme sa však atraktívnejšími. Turisti z okolitých väčších miest sem chodievajú najmä v lete.

Región je čoraz častejšie vyhľadávaný, predovšetkým kvôli vodnej turistike a rekreácii, čomu zodpovedajú i investície do budovania infraštruktúry a rozširovania aquparku.

V súčastnosti prebieha rozvoj aj k smerom k skvalitneniu a spríjemneniu života obyvateľov obce, nakoľko sa táto lokalita stáva atraktívnou aj pre trvalé usadenie. Rozmach prežíva stavba nových rodinných domov a zvyšujúci sa počet obyvateľov. To si samozrejme vyžaduje aj modernizáciu infraštruktúry obce.

Ostatné krátke informácie o obci Dobrohošť:
Okres Dunajská Streda, VÚC Trnava, Región Dunajskostredský
počet obyvateľov: >505
rozloha: 470 ha
1. písomná zmienka: v roku 1238
Starosta obce: Jozef Boráros, Zástupca starostu: Júlia Boráros

Poslanci: Erika Álló Czvedler, Tomáš Beck, Júlia Boráros, Eleonóra Borárosová, Mgr. Adrián Juhos

Kontrolór od 06. 03. 2019: Vojtech Ravasz