Letná simulovaná záplava

VV, š.p. Bratislava Vám oznamujeme, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR) sa uskutoční letná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v zmysle … Čítať ďalej