Letná simulovaná záplava

VV, š.p. Bratislava Vám oznamujeme, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR) sa uskutoční letná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v zmysle … Čítať ďalej

OZNAM – Obecný úrad

Dovolenka/Szabadság Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od 23.5.2024 (štvrtok) do 27.5.2024 (pondelok) ZATVORENÝ. Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a községhivatal 2024.05.23-tól (csütörtök) 2024.05.27-ig (hétfő) ZÁRVA lesz. … Čítať ďalej

Čipovanie smetných nádob

Vážení občania, oznamujeme Vám, že z technických príčin zo strany poskytovateľa sa čipovanie smetných nádob neuskutoční. O ďalšom termíne Vás budeme informovať. Értesítsük a lakosságot, hogy a kukák csippelése a szolgáltató műszaki hibája végett elmaradt. Az új időponntról értesítjük Önöket. … Čítať ďalej

Vakcinácia psov

Vakcinácia psov Dňa 11.05.2024 (sobota) od 09:00 hod. do 10:00 hod. veterinárny lekár MVDr. Krivošík vykoná hromadnú jarnú vakcináciu psov proti besnote pri budove obecného úradu. Poplatok za očkovanie je 10 eur.Očkovanie je povinné pre psov od troch mesiaca veku.Ďalej … Čítať ďalej