Verejné osvetlenie/Közvilágítás

Obec Dobrohošť´, z vlastných finančných prostriedkov, dokončila rekonštrukciu verejného osvetlenia a výmenu telies na efektívnejšie a ekologickejšie LED lampy.

Namontovali sme 160 ks LED svietidlá.

Celková suma s výložníkom a robotou : 13.580 eur.

 

Doborgaz község saját költségvetéséből energiatakarékos LED lámpákra cserélte le a régi közvilágítást.

160 drb. LED lámpa lett felszerelve.

Komplett közvilágítás felujítása munkával együtt 13.580 euróba került.