Kontakt

Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31
Telefón: 031/554 81 62, Fax: 031/553 03 91

IČO:  00305359, DIČ:  2021129935
kraj: Trnavský, okres: Dunajská Streda
kód obce: 501549
obec@dobrohost.sk, Starosta obce: Jozef Boráros, Zástupca starostu: Júlia Boráros

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU

Pondelok/Hétfő:             7:30 – 12:00       13:00 – 15:30

 Utorok/Kedd:                 7:30 – 12:00        13:00 – 15:30

 Streda/Szerda:               7:30 – 12:00       13:00 – 16:30

 Štvrtok/Csütörtök:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ

 Piatok/Péntek:               7:00 – 13:00

Pošta Partner v obci Dobrohošť je momentálne zatvorená

PSČ pre Partner Poštu 930 45.

Pošta Partner je otvorená každý pracovný deň od 09:00 – 12:00, okrem stredy , v stredu je otvorené od 14:00 – 17:00 hod.

Bankový účet na poukazovanie finaných prostriedkov a platieb obci.

Banka:        Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:          SK03 5600 0000 0098 2374 4001

SWIFT/BIC: KOMASK2X