Kontakt

Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31
Telefón: 031/554 81 62, Fax: 031/553 03 91

IČO:  00305359, DIČ:  2021129935
kraj: Trnavský, okres: Dunajská Streda
kód obce: 501549
obec@dobrohost.sk, Starosta obce: Jozef Boráros, Zástupca starostu: Arpád  Papp

Pošta Partner v obci Dobrohošť je otvorená od 01.03.2019

PSČ pre Partner Poštu 930 45.

Pošta Partner je otvorená každý pracovný deň od 09:00 – 12:00, okrem stredy , v stredu je otvorené od 14:00 – 17:00 hod.

 

Bankový účet na poukazovanie finaných prostriedkov a platieb obci.

Banka:        Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:          SK03 5600 0000 0098 2374 4001

SWIFT/BIC: KOMASK2X