Ochrana obyvateľstva 2019

Zásady správania sa Čo má každý vedieť v prípade ohrozeniav Odporucane postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti_SKR_MVSR Ako zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok Zásady správania s počas horúčav Odporúčania pre obyvateľstvo_poveternostné vplyvy Tudnivalók vészhelyzetben Mit kell tenni veszély esetén … Čítať ďalej