Projekt: “Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti/ Gyalogos- és kerékpáros híd Doborgaz – Dunakiliti”

  PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MAĎARSKÁ REPUBLIKA –SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013   Názov projektu: “Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti/ Gyalogos- és kerékpáros híd Doborgaz – Dunakiliti” Predmetom projektu je príprava štúdií a plánov, konkrétne štúdie uskutočniteľnosti a … Čítať ďalej