Ochrana obyvateľstva 2019

Zásady správania sa

Čo má každý vedieť v prípade ohrozeniav

Odporucane postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti_SKR_MVSR

Ako zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok

Zásady správania s počas horúčav

Odporúčania pre obyvateľstvo_poveternostné vplyvy

Tudnivalók vészhelyzetben

Mit kell tenni veszély esetén

Viselkedési mód a kánikulában

 

Comments are closed.