KOMPA

Live CAM

Kompa Vojka-Kyselica


Vojka                                                                                            Kyselica

 

Kompa – plavebný poriadok na stiahnutie

 

Časy odchodov kompy Vojka nad Dunajom – Kyselica

platné od 15.04.2021

 

PLATÍ V PRACOVNÝH DŇOCH AJ  V DŇOCH PRACOVNÉHO VOĽNA A POKOJA
VOJKA nad DUNAJOM KYSELICA
5.00 5.10
6.00 6.10
6.30 6.40
7.00 7.10
7.30 7.40
8.00 8.10
8.30 8.40
10.30 10.40
11.30 11.40
13.30 13.40
14.30 14.40
15.00 15.10
15.30 15.40
16.00 16.10
16.30 16.40
17.00 17.10
17.30 17.40
18.30 18.40
19.30 19.40
21.30 21.40
22.30 22.40