Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Informácie o podmienkach hlasovania poštou

Vzor žiadosti o voľbu poštou-NR SR 2020

Zverejnenie e-mailovej adresy

rozhodnutie o vyhlásení volieb

informácie pre voliča – SJ

informácie pre voliča – MJ