Aktuálne usmernenia a OPATRENIA ÚVZ SR_35 týždeň_PLATNÉ OD 01_SEPTEMBRA 2020

zmena_opatrenia_ruska_01_09 OLP_6848 z 28_08_2020

opatrenie_zamestnavatel_24_08 OLP_6911z 28_08_2020

opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020 OLP_6850 z 28_08_2020

opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09 OLP_6849 z 28_08_2020

odborné konzílium 09.2020

Aktuálne usmernenia ÚVZ_30_31 týždeň

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do regiónov Katalánsko, Aragónsko a Navarra v Španielsku a regiónu Zagreb a Vukovarsko-sriemska župa v Chorvátsku. V týchto oblastiach sa v ostatnom období zhoršila epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19. V ostatných regiónoch Španielska a Chorvátska je epidemiologická situácia dobrá. Obe krajiny v súčasnosti zostávajú na zozname menej rizikových krajín v opatrení ÚVZ SR.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pozorne sleduje epidemiologickú situáciu na Slovensku aj v zahraničí. Epidemiológovia ju pravidelne vyhodnocujú a na základe jej vývoja pristupujú k prehodnocovaniu a nastaveniu jednotlivých opatrení a odporúčaní.

Oznam – POŠTA PARTNER DOBROHOŠŤ

Pošta Partner v Dobrohošti bude zatvorená od 27.júla 2020 (pondelok) do 07.augusta 2020 (piatok).

Poštové služby budú zabezpečené poštou Vojka nad Dunajom.

 

Értesítés – PARTNER POSTA DOBORGAZ

 

Partner posta Doborgazon (hétfőtől) 2020.július 27-től (péntekig) 2020.augusztus 07-ig zárva lesz.

A postai szolgáltatásokat a Vajkai posta biztosítja be.

Vynášanie zeleného odpadu / Zöld hulladék kihordása

Zelený odpad môžete vynášať od zajtra 11.07.2020 každú sobotu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod.

za hrádzu vedľa vyčisteného pozemku , kde to bude riadiť zamestnanec obecného úradu.

 

Zöld hulladék kihordható holnaptól 2020.07.11. minden szombaton 9 órától 12 óráig a megtisztított telek mellé,

ahol a község alkalmazottja fogja irányítani.