2.balík inflačnej pomoci

Na základe zmeny nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR sa spustil 2.balík inflačnej pomoci, ktorého cieľom je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

  1. balík inflačnej pomoci > ÚPSVaR (gov.sk)

Comments are closed.