Informácia o výsledku a postupe vyhodnotenia verejnej súťaže

Ekologické vykurovanie a príprava teplej vody v objekte jednotriednej materskej školy a

základnej školy.

Prílohy:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky

Comments are closed.