Obmedzenie dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo

V súvislosti s realizáciou projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ Vás chceme upozorniť na potrebné obmedzenie cestnej dopravy na ceste č. III/1421, na moste nad plavebnými komorami v Gabčíkove.

V období od 8:00 dňa 14.4.2020 do 20:00 19.4.2020 bude cestná doprava obmedzená tak, že:

–          obidva jazdné pruhy cesty III/1421 budú uzavreté a doprava bude

presmerovaná na ľavostranný chodník (v smere do Bodíkov) a zároveň riadená svetelnou signalizáciou, pričom

–          zákaz prejazdu bude platiť pre nákladnú dopravu nad 12 t okrem

autobusovej dopravy (linky SAD DS môžu prechádzať) a vozidiel stavby

Comments are closed.