Opatrenia a zmeny COVID-19 – 24.04.2020

Opatrenie ÚVZSR – otvorenie prevádzok pre dôchodcov – zmena

Usmernenie hlavného hygienika SR – športoviská

Usmernenie hlavného hygienika SR – operačné výkony

Comments are closed.