OZNAM – výstavba cyklotrasy

V súvislosti s výstavbou cyklistickej trasy na hrádzi SVP pri Dobrohošti Vám oznamujeme, že cca od 25.9.2023 sa bude realizovať cementová stabilizácia na korune hrádze, pričom z dôvodu ochrany tejto konštrukčnej vrstvy nebude možný prejazd cez teleso hrádze do inundácie v trvaní min. 7 dní. Poznamenávame, že územie je prístupné cez prehrádzky zo smeru materiálových jám.

Comments are closed.