Aktuálne opatrenia ÚVZ SR z 18. týždňa platné od 10_mája 2021

vyhlaska_204_2021 karanténa

vyhlaska_203_2021 obmedzenia HP

vyhlaska_202_2021 obmedzenie prevádzok a HP

rozcestnik_vyhlaska_respiratory-ruska-19-4-2021

rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_7-5-2021_avizovane_zmeny

rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_7-5-2021_avizovane_zmeny

rozcestnik_vyhlaska_hranice_26-4-2021

rozcestnik_vyhlaska_DSS-ZSS-NZ

rozcestnik_vyhlaska_domaca_izolacia_7-5-2021_avizovane_zmeny

rozcestnik_vyhlaska_COVIDautomat-priestory-zamestnavatela-prevadzok_3-5-2021

Asistované sčítanie obyvateľov v Dobrohošti 2021/Asszisztált népszámlálás Doborgazon 2021

Asistované sčítanie obyvateľov v Dobrohošti 2021/Asszisztált népszámlálás Doborgazon 2021

od 03.mája 2021 do 13. júna 2021/ 2021 május 3-tól 2021 június 13-ig

Sčitanie 2021 SK

Sčitanie 2021 HU