Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – Budova základnej školy

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tlačivo cenovej ponuky – fyzická osoba

Tlačivo cenovej ponuky – fyzická osoba-podnikateľ

Tlačivo cenovej ponuky – právnická osoba

 

Comments are closed.