Aktuálne usmernenia a odporúčania UVZ SR platné od 20.6. 2020

zmeny od 20 júna 2020

Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Ochrana klientov ZSS po I vlne pandemie_16062020_OE_3449_99812

19_06 opatrenia_prevadzky_a_HP_OLP_5091 platí od 20 juna_ruší 4738

19_06_opatrenia_ruska_stredne_skoly OLP_5090_platí od 20 juna od 6 hod_ruší 4825

OLP_5089 platne od 20_06_2020 od 6 hod_Opatrenie_k_hraniciam_dopln_bezpec_statov_do_prilohy_19062020

Usmernenie_catering_COVID19_aktualizovane_jun4246_2_2020

Comments are closed.