Asistované sčítanie obyvateľov v Dobrohošti 2021/Asszisztált népszámlálás Doborgazon 2021

Asistované sčítanie obyvateľov v Dobrohošti 2021/Asszisztált népszámlálás Doborgazon 2021

od 03.mája 2021 do 13. júna 2021/ 2021 május 3-tól 2021 június 13-ig

Sčitanie 2021 SK

Sčitanie 2021 HU

Comments are closed.