Doplnenie opatrení a aktuálne usmernenia UVZ SR platné od 10. júna 2020

opatrenia platné od 10 júna 2020

Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_4739 platí od 10_06 od 7 hod_ruší 4311

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_4738 platí od 10_06 od 6 hod_ruší 4592

Opatrenie_UVZSR_ruska_4825_platí od 10_06 od 6 hod_ruší 4591

Comments are closed.