Informácia o spôsobe hlasovania / Tájekoztató a szavazás módjáról

Screenshot_20221026_165212_com.android.chrome_edit_4078036785594921

Voľby sa konajú dňa: 29.10.2022

V čase: od 07:00 hod. do 20:00 hod.

Volebná miestnosť: Kultúrny dom v Dobrohošti

 

Obec Dobrohošť tvorí jeden volebný obvod a volíme jedného kandidáta na starostu a piatich poslancov do OZ.

 

!! KRÚŽKUJEME LEN PORADOVÉ ČÍSLA !!

 

Komunálne voľby 2022 (biela obálka a biela volebná schránka)

 1. HLASOVACÍ LÍSTOK  pre voľby starostu obce Dobrohošť: krúžkujeme iba jedného kandidáta
 2. HLASOVACÍ LÍSTOK  pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Dobrohošti: krúžkujeme maximálne 5 poslancov

(Obidva hlasovacie lístky vložíme do bielej obálky a vhodíme do bielej volebnej schránky)

 

 

Voľby do VUC 2022 (modrá obálka a modrá volebná schránka)

 1. HLASOVACÍ LÍSTOK  pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja: krúžkujeme iba jedného kandidáta
 2. HLASOVACÍ LÍSTOK  pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja: krúžkujeme maximálne 8 poslancov

(Obidva hlasovacie lístky vložíme do modrej obálky a vhodíme do modrej volebnej schránky)

 

 

Neplatný hlas nastane:

 • Ak sa hodí obálka do nesprávnej urny
 • Ak sa vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky
 • Ak kandidátov označíme X-kou
 • Ak  podčiarkneme meno kandidáta
 • Ak zakrúžkujete viac kandidátov, ako môže byť v danom volebnom obvode  zvolených
 • Ak zakrúžkujete viac ako jedného kandidáta v prípade voľby starostu a predsedu samosprávneho kraja
 • Ak volič neoznačí krúžkom číslo žiadneho kandidáta

Info SK

 

Screenshot_20221026_165212_com.android.chrome_edit_4078036785594921

A választás időpontja: 2022.10.29

Óra: 07:00 órától 20:00 óráig

Szavazó helyiség: Doborgazi kultúrház

 

Doborgaz egy választókörzetet alkot, ahol egy polgármesterjelöltet és öt képviselőjelöltet választunk.

 

!! CSAK SORSZÁMOT KARIKÁZUNK !!

 

Helyhatósági választás 2022 (fehér boríték és fehér urna)

 1. SZAVAZÓLAP a polgármesterjelöltre Doborgazon: karikázunk 1 polgármesterjelöltet
 2. SZAVAZÓLAP a képviselőjelöltekre Doborgazon: karikázunk maximálisan 5 képviselőt

 

(Mindkét szavazólapot fehér borítékba tesszük, és azt beledobjuk a fehér urnába)

 

Megyei választás 2022 (kék boríték és kék urna)

 1. SZAVAZÓLAP a megyei elnökjelöltre:  karikázunk 1 megyei elnököt
 2. SZAVAZÓLAP a megyei képviselőjelöltekre: karikázunk maximálisan 8 képviselőt

 

(Mindkét szavazólapot kék borítékba tesszük, és azt beledobjuk a kék urnába)

 

Érvénytelen szavazat akkor történik, ha:

* A borítékot nem a megfelelő urnába dobjuk

* A szavazólapokat nem a megfelelő borítékba tesszük

* A szavazólapon a jelöltet X-szel jelöljük meg

* A szavazólapon a jelöltet aláhúzással jelöljük meg

* Több képviselőjelölt sorszámot karikázunk, mint ahányat a választókörzetben lehet választani

* Több polgármesterjelölt sorszámot karikázunk, ez a megyei elnökjelöltre is vonatkozik

* Egyetlen jelölt sorszáma sincs bekarikázva

Info HU

Comments are closed.