Komerčná inzercia – Cyklotúlačky po Žitnom ostrove

Výletníci už čoskoro dostanú možnosť na bicykloch a v sprievode odborníkov spoznávať jedinečnú krajinu okolo Dunaja. O tom, ako sa formovala, prečo by sme ju mali chrániť a aké sú jej najväčšie vzácnosti sa dozvedia prostredníctvom historických faktov i legiend. 

Cyklotúlačky po Žitnom ostrove, ktoré pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, sa budú konať každú júnovú sobotu. Viac sa dozviete z tlačovej správy, ktorú Vám posielam v prílohe spolu s fotografiami.

V rámci spolupráce Vás chceme veľmi pekne poprosiť o zdieľanie príspevku na vašich sociálnych stránkach, prípadne spropagovať Cyklotúlačky v miestnom rozhlase či novinách. Našim cieľom je rozšíriť možnosti aktívneho trávenia voľného času čo najväčšiemu publiku, aby obyvatelia využili túto príležitosť. 

Link na web: Cyklotúlačky po Žitnom ostrove – Trnavský kraj zážitkov (krajzazitkov.sk) 

Comments are closed.