Koronavírus zo 6_týždňa 2022_vyhl_18_HP mení vyhl_5a11 a akt_vyhl_19_prevádzky_obe platné od 15_02_2022 a ostatné materiály

vyhlaska_19 prevádzky od 15_02_2022_ruší vyhl_6 a 13

vyhlaska_18 HP od 15_02_2022_mení vyhl_5 a 11

TK_Epidemiologicka_situacia_220209

rozcestník_prevadzky_20220215_platí od 15_02_2022 k novej vyhl_19_2022

rozcestník_HP_20220215_platí od 15_02_2022 k vyhl_18 mení vyhl_5 a 11

rozcestník izolacia_karantena_20220204 k vyhláškam 7 a 17_2022

Info k novým vyhl_19_akt_prevádzky a novel_vyhl_18_k HP_od 15_02_2022

Comments are closed.