Mandátna zmluva B&V Pro s.r.o.

Mandátna zmluva na úkony spojené s organizačnou činnosťou pri verejnom obstarávaní:

„Technická vybavenosť pre záhradkársku osadu v obci Dobhohošť –
kanalizácia“.

Comments are closed.