materiály koronavírus z 1_2 týždňa 2022 a 52 týždňa 2021

1_Navrh uznesenia vlady

3_Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 variant Omikron

HP_20220112

info k vyhl_2_2022

prevadzky_20220107

TK_Opatrenia_Omikron_a_Epidemiologicka_situacia_220112

UV SR 1_2022 zo 07_01_2022

UV SR 2_2022 z 10_01_2022

UV SR 30_2022 z 12_01_2022

UV SR 794_2021 z 30_12_2021

vyhl_UVZ SR c_2_z 11_01_2022 hromadné podujatia

Comments are closed.