Opatrenia ÚVZ SR_uznesenia vlády SR_alert systém_ nový Covid automat_32 týždeň 2021

Covid Automat_Signalizacny system_4v1

UV SR 441_2021 alert od 16_08_2021

UV SR 440_2021 schvál_Covid Automat – verzia 4.1

vyhlaska_237_2021 rúška

vyhlaska_238_2021 poskyt_zdrav_starostlivosti

vyhlaska_239_2021 karanténa

vyhlaska_240_2021 prevádzky

vyhlaska_241_2021 HP

Comments are closed.