Oznam – zelený odpad / Értesítés – zöld hulladék

Oznamujeme občanom, že zelený odpad je zakázaný vynášať za hrádzu.

Toto miesto bude monitorované kamerovým systémom.

Občania tento odpad budú môcť vynášať na určené miesto od 11. júla 2020

každú  sobotu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod..

O mieste, ktoré bude určené na vynášanie zeleného odpadu, Vás budeme ešte informovať.

 

Értesítjük a lakosságot, hogy a zöld hulladékot tilos kihordani a töltés mellé.

A töltés kamerával lesz megfigyelve.

Július 11-től minden szombaton 9:00 órától 12:00 óráig a zöld hulladék kihordható

lesz egy kijelölt helyre.

A kijelölt helyről időben informáljuk  Önöket.

Comments are closed.