OZNAM – zvýšený prietok v „starom“ koryte Dunaja

SVP, š.p., povodie Dunaja, odštepný závod Vám oznamujeme, že z dôvodu odstávky vodnej elektrárne (pravidelná údržba) bude prietok v Dunaji nad 1000 m3.s-1 prevádzaný cez Zdrž Čunovo do starého koryta Dunaja (v zmysle manipulačného poriadku VD Gabčíkovo).

Z dôvodu výdatných zrážok v hornej časti povodia Dunaja očakávame prietok v Dunaji okolo 5000 – 6000 m3.s-1, čo znamená, že 4000 – 5000 m3.s-1 bude prevádzaných starým korytom.

Zvýšte prosím opatrnosť.

Comments are closed.