Obecný úrad – OZNAM

DOVOLENKA/SZABADSÁG

11. september 2023 (pondelok/hétfő)                ZATVORENÉ/ZÁRVA

12. september 2023 (utorok/kedd)                     ZATVORENÉ/ZÁRVA

13. september 2023 (streda/szerda)                  ZATVORENÉ/ZÁRVA

14. september 2023 (štvrtok/csütörtök)              ZATVORENÉ/ZÁRVA

15. september 2023 (piatok/péntek)                   ZATVORENÉ-SVIATOK/ZÁRVA-ÜNNEP

Comments are closed.