Plánovaná mimoriadna manipulácia na VD Gabčíkovo – oznámenie

Oznamujeme Vám, že Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. dnes, o 15:45 hod. úspešne ukončil opravu poškodeného asfaltobetónového tesnenia návodného svahu ľavostrannej ochrannej hrádze prívodného kanála, následne od 16:00 hod. sme začali zvýšiť hladinu vody v zdrži Hrušov a v prívodnom kanáli VD Gabčíkovo.

Comments are closed.