Stránkové dni OÚ pre verejnosť od 01.01.2024

Pondelok/Hétfő:            7:30 – 12:00       13:00 – 15:30

Utorok/Kedd:                 7:30 – 12:00        13:00 – 15:30

Streda/Szerda:                 7:30 – 12:00       13:00 – 16:30

Štvrtok/Csütörtök:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok/Péntek:                7:00 – 13:00

Comments are closed.