Uzávierka cesty III/1421 v Gabčíkove

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu rekonštrukčných prác na ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo, sa v dňoch od 26.2.2022 do 6.3.2022 od 8:00 do 20:00 hod., uskutoční čiastočná uzávierka premávky na ceste III/1421. Doprava bude riadená semaformi, striedavo po širokom chodníku, ako už viackrát v minulosti.

 

Upozorňujeme, že prejazd vozidiel bude obmedzený na 12 t , okrem autobusovej dopravy.

Comments are closed.