V obci sa potuluje líška, vyzývame k opatrnosti !

Vážení občania, upozorňujeme Vás, že v intraviláne obce Dobrohošť sa v posledných dňoch potuluje líška.

Na základe sťažností obyvateľov v obci Dobrohošť sme požiadali OÚ DS, pozemkový a lesný odbor o vykonanie

odchytu líšok v intraviláne obce Dobrohošť.

Upozorňujeme občanov, aby sa k nej nepribližovali, nedotýkali sa jej a hlavne ju nekŕmili. Upozornite hlavne svoje deti

ako sa zachovať pri stretnutí s líškou.

V prípade, že dôjde k poraneniu týmto zvieraťom je potrebné urýchlene navštíviť lekára a informovať ho o tejto skutočnosti.

Comments are closed.